Работа с текстами

u041fu0440u043eu0447u0438u0442u0430u0439u0442u0435, u043fu0435u0440u0435u0432u0435u0434u0438u0442u0435 u0438 u0437u0430u0443u0447u0438u0442u0435 u0442u0435u043au0441u0442u044b:

1. uc548ub155ud558uc138uc694!
uc800ub294 ub7ecuc2dcuc544uc5d0uc11c uc628 uc0acuc0e4uc774uc5d0uc694 . uc800ub294 ub7ecuc2dcuc544 uc0acub78cuc774uc5d0uc694 . uc800ub294 uc2a4ubb3c ud55c uc0b4uc774uc5d0uc694. uc81c uace0ud5a5uc740 ubaa8uc2a4ud06cubc14uc608uc694. uc81c ucde8ubbf8ub294 ucda4uc774uc5d0uc694. uc800ub294 ucf00uc774ud31duc744 ub108ubb34 uc88buc544ud574uc694. uc81cuc77c uc88buc544ud558ub294 uac00uc218ub294 ubc29ud0c4uc18cub144ub2e8uc774uc5d0uc694 .
ub9ccub098uc11c ubc18uac00uc6ccuc694.

2. uc774uac83uc774 uc81c uce5cuad6cub4e4uc758 uc0acuc9c4uc774uc5d0uc694.
uc800ub294 uc790ub098ub77cuc608uc694. uc800ub294 uce74uc790ud750uc2a4ud0c4 uc0acub78cuc774uc5d0uc694. uc9c4 uc528ub294 ud55cuad6d uc0acub78cuc774uc5d0uc694 . uc9c4 uc528ub294 ud55cuad6duc5b4 uc120uc0ddub2d8uc774uc5d0uc694. ud1a0uc57c uc528ub294 ubabduace8 uc0acub78cuc774uc5d0uc694. ud1a0uc57c uc528ub294 uac00uc218uc608uc694 . uc0acuc0e4 uc528ub294 ub7ecuc2dcuc544 uc0acub78cuc774uc5d0uc694. uc0acuc0e4 uc528ub294 uc758uc0acuc608uc694.